DREAMCOAST PARTNERSKAP ONLINE MÅNADSAVGIFT - DREAMCOAST SHOP

DREAMCOAST PARTNERSKAP ONLINE MÅNADSAVGIFT

  • 4 875 kr

Dreamcoast business partnerskap online - månadsavgift 3900 kr + moms = 4875 kr inkl momsStartdatum: när du betalt startar vi, slutdatum: tillsvidare.Uppsägning:

Dela
Leverantör: Dreamcoast

Dreamcoast business partnerskap online - månadsavgift 3900 kr + moms = 4875 kr inkl moms

Startdatum: när du betalt startar vi, slutdatum: tillsvidare.

Uppsägning: Detta avtal kan avslutas av båda parter med ett skriftligt meddelande via email med en uppsägningstid 3 månader.


Beskrivning: Avtalet avser och omfattar närvaro på Dreamcoast olika plattformar Dreamcoast.se för utbildning och dreamcoast.shop för produktförsäljning. Avtalet är ett så kallat avtal för Beta-testare, vilket innebär ett särskilt förmånligt avtal för att Dreamcoast ska kunna utveckla affärsmodellen och tjänster med hjälp av sina partners. Dreamcoast förväntar sig därför feedback från partnern i frågor som rör detta avtal. Dremacoast AB är en digital marknadsplats för kreativa solo- och landsbygdsentreprenörer.  Dreamcoast AB omfattar portal för on-linekurser, medlemsklubbar samt säljsida för partner och webshop med olika betalningslösningar. 


Plats: Verksamheten är on-line

www.dreamcoast.se

www.dreamcoast.shop

www.dreamcoastbusiness.com (ej offentlig f n)

Förhållande mellan partner och Dreamcoast: Partner driver eget bolag alternativt måste partnern vara registrerad hos ett så kallat egenanställningsbolag till exempel frilansfinans.se. Det går inte att vara partner som privatperson. Partner äger alla sina produkter som Dreamcoast säljer och marknadsför. Partnern äger sitt eget lager och sitt eget kurs- och medlemsmaterial. Detta gäller även e-böcker.

I de fall som Dreamcoast ger ut böcker i samarbete med en partner, äger Dreamcoast endast utgivningsrätten inte manus, enligt särskilt avtal.


Ingår i månadsavgift: Partner betalar en månadsavgift motsvarande 3900 kr/månaden ex moms fastställd från 1 augusti 2020 samt faktiska kostnader vid försäljningen och provision på försäljning. Denna månadsavgift omfattar: 

1 st Presentationssida/salespage, exempel: https://www.dreamcoast.se/oskar

1 st Gallerisida: https://www.dreamcoast.se/oskar-karlssons-digitala-fotogalleri 
1 st Salespage för valfri 1 produkt eller tjänst, exempel: https://www.dreamcoast.se/hanglauppsjalen

1 st sida Weblinks: https://www.dreamcoast.se/camillaslinks

1 st kurs/membership med max 12 kursavsnitt/månader

Kursmall: Loom - videolänk

Membership mall: Loom videolänk 

Kundsupport digitalt för dina kunder vid behov runt kurser, membership, även viss teknisk support ingår.

I st videolista på vår fb sida

1 st fotoalbum på vår fb sida

Rätt att sända live på Dreamcoasts fb sida samt i aktuell fb grupp

Det ingår också att sälja i vår webshop, 10 inlagda produkter för partner. Exempel: https://dreamcoast.shop/skaparstinas


Övriga digitala tjänster: 
Vimeo (reklamfri videoportal), egen videolista där, exempel: https://vimeo.com/showcase/7271976 värde 170 kr/mån
Trellokonto (för projektplanering) trello.com värde 130 kr/mån

Calendly pro teammedlemskap https://calendly.com/ värde 150 kr/mån
Google drive (lagringsplats) där du laddar upp allt material för ditt innehåll google.com värde 20 kr/mån
E-postadress: dittnamn@dreamcoast.se värde 50 kr/mån

Zoom webinar och meeting värde 550 kr/mån

Streamyard livestreaming värde 490 kr/mån

Small pdf värde 100 kr/mån

Kreativa skapande plattformar vi arbetar i som ingår:

Doodly

In Video

Wave video

Canva

Adobe 

Med lastpasskonto så har partner rätt att nyttja Zoom, Streamyard, Invideo, YouTube och Doodly enligt Dreamcoast mallar och med rätt branding. Partner måste själv skapa sitt Lastpasskonto och blir då inbjuden med Dreamcoast email till lastpass.com


Övriga avgifter/kostnader: På sålda produkter dras faktiska kostnader av för betaltjänster. Pris se nedan betaltjänst i webbutik ex Pay-pal, Klarna m fl

Mottagna betalningar för
försäljning (månatligt)

Avgift per transaktion

0,00 SEK - 1 000 000,00 SEK

3,4 % + 3,50 SEK ink moms


Provision på försäljning: 10 % til Dreamcoast och 10 % til affiliates online som säljer vidare via länk. 


Övriga inköp av tjänster: 

Partner kan utöver detta köpa säljcoachning av/med Camilla Hiller 650 kr/tim, min 10 timmar 6500 kr ex moms. (Ordinarie pris 1250 kr/tim) Länk till beställning 1 tim: 1250 kr/ timme, (rabattkod vid betalt partnerskap levereras med kvitto) https://dreamcoast.shop/dreamcoast-business/camilla-hiller-konsulttimme

I den del partner använder Dreamcoast för särskilda avgränsade projekt och Camilla Hiller som säljagent utgår 25% av ordervärdet till Dreamcoast. Dessa avgränsade uppdrag kräver särskilda avtal med tredje part/kund och avser inte den löpande försäljningen via webbutiken. I detta avtal utgår ej timarvode utan bara en kostnad på försäljningsvärdet. 

Extra kursproduktion enligt mall med färdigt material från partner kostar 3500 kr + moms = 4375 kr ink moms

Länk köpknapp: https://dreamcoast.shop/dreamcoast-business/extra-kursproduktion

Emailsekvens för kurs 2500 kr + moms = 3125 kr ink moms

Länk köpknapp: https://dreamcoast.shop/dreamcoast-business/email-sekvens-kurs

Nytt produktupplägg i webshoppen kostar 199 kr/ produkt + moms= 249 kr ink moms

Länk köpknapp: https://dreamcoast.shop/dreamcoast-business/nytt-produktupplagg-webshop

Extra salespage enligt mall kostar 2500 kr + moms = 3125 kr

Länk köpknapp: https://dreamcoast.shop/dreamcoast-business/salespagelandningssida-extra-mall

Skapa Zoom webinar schemalagt med plattformens emailsekvens av mall med material från partner efteråt: 796 kr ex moms = 995 kr ink moms

Oskars foto och videotjänster till fasta priser hittar du här: https://www.dreamcoast.se/oskar-foto-video-tjanster samt timtid för tekniskt support etc: https://dreamcoast.shop/dreamcoast-business/oskar-karlsson-konsult

Dreamcoast Nyhetsbrev månatligt medverkan meddelande/produkt från partner,  ingår i avgiften. 


Förmåner: I avtalet ingår tjänster via Ågrenshuset, Virtual assistans med särskilt timpris och annonskonsult, fotograf och filmare till fast pris/uppdrag. Till avtalet bifogas prisuppgifter för dessa.

Virtuella assistenter avtalspris: 350 kr/h ex moms 437 kr inkl moms. Lista på virtuella tjänster som kan utföras för detta avtalspris bifogas när du betalt månadsavgiften. Alla uppdrag skall beskrivas utförligt på engelska via vår plattform Trello där alla uppdrag genomförs. Minimum timmar att beställa är 5 h och tiden avropas av våra VA:s noggrant med timmar och minuter. Beställs här: https://dreamcoast.shop/dreamcoast-business/virtuell-assistent-5-h-badge Rabattkod levereras när partnerskapet är beställt. 


Frakter till och från lager: Partnern står för kostnader för frakt till och från lagret. Särskild faktura skickas direkt till partner från lagret/Ågrenshuset. Till exempel då partner ska medverka vid mässa, utställningar och vill ha material utskickat till dessa evenemang eller när partner avslutar försäljning av produkt/produkter och vill ha ”restlagret” tillsänt sig.


Samarbete: Om partnern tar fram produkter tillsammans med annan partner eller teammedlem i Dreamcoast skrivs särskilt avtal för detta.


Utbetalning: Utbetalning till partnern görs 1 gång/månaden i slutet av månaden. Utbetalning omfattar försäljning månaden innan. Ex utbetalning för maj görs i slutet av juni.


Rättigheter: Partnern äger de filmer och bilder som producerats av vår videographer och fotograf. Partner ska
ha sin huvudsakliga marknadsföring via DC.


Ansvar: Partnern tar ansvar för att all försäljning av produkter går via DC. Även direkta uppdrag som partnern får ska säljas via betalknapp på DC:s hemsida. Detta gäller inte försäljning via utställningar/mässor. Partnern ansvarar för transporter och eventuella försäkringar för transport till och från partner och lager.Affiliates: Partnern har en egen länk, en så kallad affiliatelänk, att använda när hon promotar/ marknadsför andras produkter och tjänster genom Dreamcoast. En länkkod för dreamcoast.shop En länk för dreamcoast.se Om partnern vill handla i DC webshop har partner 10% på egna köp, rabatten är automatiskt registrerad i shopen. Detsamma gäller kursutbudet på dreamcoast.se


Digitala leveranser från Dreamcoast: 

Access till samtliga tjänster kommer att hanteras och levereras till partner senast 7 arbetsdagar efter beställning av partnerskap. För leverans av sidor och kurser som avtalet nämner så skall samtliga bilder och texter vara levererade via Google Forms innan Dreamcoast produktion kan starta. 


Tystnadsplikt: DC och partner har tystnadsplikt i förhållande till båda parternas privata och interna handlingar samt den kunskap de kan få till varandras affärsrelationer i samband med uppdragets genomförande. Detta gäller även efter kontraktets slut.

Fördröjningar:  Partnern ansvarar för att tidsplaner hålls för dennes verk och att utlovade produkter finns till försäljning till det datum som är bestämt. Om inte tidsplanen hålls höjs provisionen till DC från 10% till 15% på den produkten. 

Tvister: Om en av parterna inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet och de villkor som är knutna till den, har den andra parten rätt att säga upp avtalet. Detta kan bara ske om avbrottet är 14 dagar efter en skriftlig varning har delats ut. Detta tillkännagivande ska förklara grunden för beslutet och tydligt definiera konsekvenserna om det problematiska förhållande som nämnts inte korrigeras.

Vid tvist mellan parterna i samband med avtalet, som inte kan lösas isolerat, har var och en av parterna rätt att väcka talan inför civildomstol.


Hela beskrivningen återges i automatiserat mail när du beställt ditt medlemsskap och fått ditt kvitto, PDF med lista på Virtuella tjänster likaså. Detta är ditt avtal med Dreamcoast. Betalning görs varje månad. Vid beställning av 12 månader betalar du 39 540 kr ex moms = 49 425 kr ink moms och vid månadskostnad 46 800 kr ex moms = 58 500 kr ink moms. Du spar 7260 kr ex moms per år plus att årsmedlemsskapet innehåller en del bonusar som inte finns månadsvis. Se länk och info här: https://dreamcoast.shop/dreamcoast-business/dreamcoast-partnerskap-online-arsavgift